Kategoria 'Czytelnia'

Jak mówić "nie" i pozbywać się tego, co nam niepotrzebne ("Przyspieszony kurs rozwoju osobistego")

Niektórym osobom odmawianie przysparza sporo problemów. Może to nielogiczne, ale uważają one, że wydadzą się nieuprzejme, jeśli odmówią wykonania zadania. Wszyscy mamy jednak pewne granice i powinniśmy czasami powiedzieć „nie”. Podobnie trudno przychodzi nam niekiedy porzucenie jakiejś czynności — codzien­nego bezsensownego czytania gazety czy też uczęszczania na spotkania, na które chodzimy od trzech lat, nic z nich [...]

Na początek ("Alchemia manipulacji")

Jednym z najlepszych sposobów na określenie, jak należy sto­sować inżynierię przekonywania, jest zaobserwowanie swo­ich własnych reakcji, gdy występuje się w roli klienta. In­nymi słowy, zgodnie z często powtarzaną radą, należy się postawić na miejscu klienta. Problem w tym, że nie każdy chce się wczuwać w kogoś innego, w związku z czym stra­tegia ta nie jest tak wspaniała, jak głosi teoria. Mimo to, [...]

Dokąd zmierzasz? ("Bądź pewny siebie")

Osoby pewne siebie zwykle znają kierunek, w którym zmierzają. Wiedzą, co jest dla nich ważne i co próbują osiągnąć. Rozumieją, jakie umiejętności mogą okazać się przydatne i jakie przeszkody będą musiały pokonać na drodze do celu. Przydaje się im rów­nież zdrowa duma z dotychczasowych osiągnięć. Nawet jeśli do tej pory o tym wszystkim pamiętaliśmy, w codziennym zgiełku łatwo będzie stracić z oczu [...]

Wstępna ocena ("Sztuka wojny")

Wojna jest największą sprawą państwa, podstawą życia i śmierci, Tao przetrwania lub zagłady. Trzeba ją uważnie rozważyć i przeana­lizować.