Dokąd zmierzasz? ("Bądź pewny siebie")

Osoby pewne siebie zwykle znają kierunek, w którym zmierzają. Wiedzą, co jest dla nich ważne i co próbują osiągnąć. Rozumieją, jakie umiejętności mogą okazać się przydatne i jakie przeszkody będą musiały pokonać na drodze do celu. Przydaje się im rów­nież zdrowa duma z dotychczasowych osiągnięć. Nawet jeśli do tej pory o tym wszystkim pamiętaliśmy, w codziennym zgiełku łatwo będzie stracić z oczu cel i zaplątać się w założeniach, które mają niewiele wspólnego z naszymi najważniejszymi aspiracjami. W tym rozdziale powiemy sobie zatem, jak odszukać owo poczu­cie kierunku, które stanowi warunek konieczny powodzenia.

Potrzeby i priorytety

Dlaczego praca jest dla Ciebie ważna? Niektórzy gotowi są tole­rować bardzo przykre warunki, o ile tylko otrzymają wystarczają­ce wynagrodzenie. Dla innych istotniejsze są twórcze wyzwania, czynniki społeczne, uznanie wspólnoty lub wpływy. Świadomość tego, co Cię motywuje, jest wartościowym elementem przyczynia­jącym się do wzrostu pewności siebie. Może ułatwić podejmowa­nie właściwych decyzji w kluczowych momentach kariery, a także stanowić wsparcie w dążeniu do osiągnięcia tych celów, które za­pewnią Ci największą satysfakcję. Możesz jednak do tego stopnia pogrążyć się w bieżących obowiązkach, że zapomnisz, iż od czasu do czasu trzeba się zatrzymać i zastanowić, co właściwie sprawia, że chcesz pracować. Wykonując poniższe ćwiczenie, w prosty spo­sób ustalisz swoje priorytety.

Wybierz z zamieszczonej poniżej listy 10 pozycji, które są dla Ciebie najważniejsze w pracy. Nie myśl wyłącznie o tych, które dotyczą stanowiska, na którym pracujesz obecnie — wskaż cechy „wymarzonej" pracy.

UCZCIWOŚĆ zaangażowanie
uczenie się doskonałość
kreatywność akceptacja
status wolność
przyjaźń pieniądze
lojalność wpływ
osiągnięcia uznanie
praca zespołowa wyzwania
bezpieczeństwo emocje
harmonia wygoda
szacunek ryzyko
prawość konkurencja
zabawa przewidywalność
zdrowie witalność
ciekawość uczestnictwo
struktura odpowiedzialność

Powyższa lista jest tylko zachętą do przemyśleń: w tych słowach nie ma nic magicznego. Jeżeli wymyślisz inne, bardziej odpo­wiednie czynniki, uwzględnij je wśród dziesięciu wybranych. De­cyzje podejmuj jednak po namyśle — i bądź wobec siebie uczciwy.

Odpowiedz na pytania:
♦ Czy między wybranymi priorytetami a codziennością mojej pracy zawodowej występująjakieś rozbieżności?
♦ Jeżeli tak, to jak mogę spróbować zmienić moją pracę lub sposób jej wykonywania, tak by zawodowa rzeczywistość bardziej odpowiadała priorytetom?

Pages: 1 2 3 4

Dodaj komentarz do 'Dokąd zmierzasz? ("Bądź pewny siebie")'