Kategoria 'Szybka Nauka'

Nauka języków obcych

Napisał | Saturday, 30 Jun 2007

Czas trwania: 07:13 Maciej Wieczorek pokazuje, jak szybko, łatwo i skutecznie uczyć się języków obcych. [...] Mnienam, że jeżeli w obecnym momencie nie potrafisz posługiwać się conajmniej czterema językami obcymi, to uczyłeś się metodami tradycyjnymi, a nie nowoczesnymi. Gdybyś uczył się motodami nowoczesnymi, to podejrzewam, że znałbyś conajmniej cztery, a tak na prawdę więcej. Gdybyś uczył się przez zabawę [...]

Jak skutecznie zapamiętywać?

Napisał | Thursday, 11 Jan 2007

Metoda Łańcuchowa jest to najprostsza, ale jednocześnie szalenie skuteczna mnemotechnika z prawdziwego zdarzenia. Służy ona głównie do zapamiętywania różnych informacji umieszczonych w postaci szeregu [łańcuchu] – przy czym zupełnie obojętne jest czy każda z tych informacji będzie w jakiś logiczny sposób powiązana z poprzednią, czy też nie. Poszczególne elementy do zapamiętania należy za pomocą skojarzeń połączyć w określoną całość [kojarząc każdy element [...]