Kategoria 'Slownik NLP'

Dlaczego NLP?

Napisał | Saturday, 16 Dec 2006

Kiedy powstało NLP? NLP powstało na początku lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Twórcami programowania neurolingwistycznego był informatyk i zarazem psychoterapeuta Richard Bandler oraz profesor lingwistyki John Grinder . Zajęli się oni badaniem sposobów, jakimi posługują się wybitni terapeuci odnoszący spektakularne rezultaty: – Milton Erickson-hipnoterapeuta; – Fritz Pearls- twórca metody Gestalt; – Virginia Satir- terapeutka rodzinna. Opracowali swoje [...]

Czym jest NLP?

Napisał | Friday, 27 Oct 2006

Neuro-Lingwistyczne Programowanie (NLP) – kierunek terapeutyczny stworzony przez Richarda Bandlera i Johna Grindera pod koniec lat 70-tych XX wieku w USA. Początkowo celem jego twórców było "rozszyfrowanie" tajemnicy skuteczności czołowych w latach 70-tych psychoterapeutów amerykańskich. Szczególnie zainteresowali się umiejętnościami twórcy terapii Gestalt, Fritza Perlsa, a następnie Virginii Satir – specjalistki w zakresie terapii rodzin, oraz Miltona Ericksona, uchodzącego za mistrza m.in. [...]