MLM cz. 1 – System przyszłości

Potęga systemu

Obecnie coraz częściej zaczyna się mówić o potędze budowania systemów biznesowych. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii stało się to dziecinnie proste, a nagrody z tego płynące są olbrzymie. Ale czym jest system? Najprościej mówiąc, każda firma jest systemem biznesowym. Dochód jaki przynosi zależy od ilości osób będących jego członkami (w biznesie klasycznym – pracownikami). W największym stopniu jednak zależy od dwóch czynników: specjalizacji ludzi (czyli poziomu ich profesjonalizmu), a co za tym idzie sprawnej organizacji i zgrania całego zespołu. Znane są przykłady firm, które mimo redukcji zatrudnienia osiągnęły kilkukrotny wzrost obrotów. A może to właśnie dzięki zwolnieniu ludzi, którzy nie pasowali do zespołu lub, co gorsza, zatruwali go i przyczyniali się do zgrzytów? Odpowiedź jest jasna. Dobrze prosperująca firma to struktura różnych stanowisk o określonym polu odpowiedzialności wzajemnie powiązanych relacjami osobistymi i zawodowymi tak, że nawzajem się uzupełniają i współpracują dla wspólnego dobra. Oczywiście owe stanowiska nie są bezduszne i bardzo istotną rolę odgrywają ludzie i ich cechy charakteru. Istotne jest tutaj zatem, aby w odpowiednim miejscu znalazły się osoby o odpowiednich cechach i zdolnościach, a także hołdujące pewnym i czystym regułom etycznym.

Trzy rodzaje systemów biznesowych

Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje systemu. Pierwszy z nich, klasyczny, można przyrównać do sklepu. Jest w nim jedna osoba lub kilka (np. wspólników) na samej górze, najczęściej będąca również właścicielem, która posiada praktycznie nieograniczone prawa wewnątrz firmy. Zarządza ona całą korporacją i najczęściej w pewnym momencie uderza w barierę własnych możliwości czasowych i nie może być już bardziej produktywna. Rozwiązaniem staje się tutaj tzw. dźwignia czasowa, czyli zlecanie pracy do wykonania innym ludziom. Można osiągnąć pasywny dochód (czyli taki, w którym dostajemy pieniądze za raz wykonaną pracę, jak np. przy wynajmie nieruchomości). Wiąże się to z jednym wyzwaniem: trzeba dobrać odpowiednio wykwalifikowanego i uczciwego zastępcę, który będzie wykonywał za nas większość albo całość pracy. Ten system, w którym znaczna część odpowiedzialności spoczywa na barkach jednej lub kilku osób, staje się znaczną przeszkodą w rozwoju firmy.

Drugą doskonałą możliwością jest franchising. W tym systemie działają takie firmy jak McDonalds czy Pizza Hut. Pomysł ich opiera się na partnerstwie. Najczęściej centralna firma, zamiast zajmować się sama rozwojem firmy i nadzorować każdy proces, podpisuje umowy z mniejszymi inwestorami, udzielając im licencji na wykorzystanie własnego logo i tajemnic handlowych najczęściej w zamian za opłatę wstępną i niewielki procent od sprzedaży. Plusem tego systemu jest fakt, że nie musimy myśleć nad własnym produktem i sposobem organizacji biznesu, gdyż wszelką niezbędną wiedzę i szkolenie dostajemy bezpośrednio od licencjodawcy. Jest to doskonały układ, gdyż np. zarówno menedżerowi restauracji McDonalds jak i korporacji zależy na zyskach, więc odpowiedzialność rozkłada się na obu partnerów i razem współpracują, by jak najwięcej zarobić. Największym przykładem wartości tego systemu jest fakt, że wspomniana i znana wszystkim firma McDonalds jest największym prywatnym posiadaczem ziemi na świecie, a to dzięki umowom, w myśl których po jakimś czasie od zawarcia kontraktu zakupiona przez licencjobiorcę pod budowę lokalu ziemia przechodzi na własność korporacji.

Trzecim i prawdziwie rewolucyjnym pomysłem jest koncept osobistego franchisingu. O ile w poprzednim przypadku licencjobiorca nie ma możliwości przekazania swojej wiedzy dalej i dalszej rozbudowy systemu, to w tym koncepcie jest to możliwe. Osobisty franchising często jest też nazywany z tego powodu Multi Level Marketingiem, gdyż powstały biznes nie liczy dwóch poziomów (licencjodawcy i –biorcy), lecz może posiadać ich nieskończoną ilość, co daje nawet przeciętnemu człowiekowi olbrzymie szanse zarobku.

Dodaj komentarz do 'MLM cz. 1 – System przyszłości'